Biểu thuế xuất nhập khẩu
BÁN SÁCH

sách biểu thuế xuất nhập khẩu Hà Nội
0937 82 81 86

TP Hồ Chí Minh
0924 914 918

Bán hàng toàn quốc
0964 988 945

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Tài Chính
Mã sách: hướng dẫn thực hành kế hcsn
Cập nhật: Sách mới
Giá: 298,000 vnđ
Số lượng:  

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất

nội dung cuốn sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất gồm:

Phần I: Hệ thống chứng từ kế toán biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015

Phần II: Hệ thống tài khoản kế toán và kế toán các phần hành

- Kế toán vốn bằng tiền

- Kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ và sản phẩm, hàng hóa

- Kế toán tài sản cố định

- Kế toán các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả và thanh toán nội bộ

- Kế toán các khoản thu

- Kế toán các khoản chi

- Các tài khoản ngoài bảng cân đối tài khoản

Phần III: Bài tập hướng dẫn thực hành hoạch định khoản, lên sơ đồ kế toán, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

Phần IV: Hệ thống sổ kế toán

Phần V: Hệ thống báo cáo tài chính

Phần phụ lục: Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất có giá 298 000 đồng

 

MỜI QUÝ VỊ THAM KHẢO THÊM CUỐN SÁCH:

Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư được ban hành đầy đủ, đồng bộ, chi tiết, thống nhất và phù hợp áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp, tổ chức có dự án đầu tư dưới các hình thức khác nhau từ 01/01/2013. Trong đó quy định rõ ràng các nguyên tắc và phương pháp kế toán tiếp nhận và sử dụng các nguồn vốn đầu tư (nguồn vốn NSNN, nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay, nguồn vốn tài trợ và nguồn vốn khác …); chi phí thực hiện dự án; kế toán thuế GTGT được khấu trừ hoặc hoàn lại trong quá trình đầu tư xây dựng; kế toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; chi phí chạy thử có tải, sản xuất thử, kế toán giá trị đầu tư và giá trị mới đánh giá lại khi bàn giao công trình; thu nhập, chi phí các hoạt động khác của Ban quản lý dự án

chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các doanh nghiệp 2013

Phần thứ nhất - Những nội dung chính của Thông tư số 195/2012/TT-BTC

Phần thứ hai - Hệ thống tài khoản kế toán và quy định về nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

- Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án     

- Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán   

Phần thứ ba - Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán và quy định về phương pháp lập chứng từ kế toán

- Danh mục chứng từ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án     

- Mẫu chứng từ kế toán      

- Phương pháp lập chứng từ kế toán         

Phần thứ tư - Hệ thống biểu mẫu sổ kế toán và quy định về phương pháp ghi sổ kế toán

- Danh mục sổ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án    

- Mẫu sổ kế toán     

- Phương pháp ghi chép sổ kế toán           

Phần thứ năm - Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính và quy định về phương pháp lập báo cáo tài chính  

- Mẫu báo cáo tài chính                    

- Phương pháp lập báo cáo tài chính        

Phần thứ sáu - Sơ đồ hạch toán trên các tài khoản kế toán

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh.com

xem thêm sách: kế toán, chế độ
.