Biểu thuế xuất nhập khẩu
BÁN SÁCH

sách biểu thuế xuất nhập khẩu Hà Nội
0937 82 81 86

TP Hồ Chí Minh
0924 914 918

Bán hàng toàn quốc
0964 988 945

bộ luật lao động chính sách tăng lương 2013

bộ luật lao động chính sách tăng lương 2013
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Lao Động
Mã sách: bộ luật lao động chính sách
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  

Nghị định 100/2012/NĐ-CP  ngày 21/11/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc. Thông tư 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp. Nghị định 81/2012/NĐ-CP ngày 8/10/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu nói trên nxb LAO ĐỘNG cho phát hành cuốn sách bộ luật lao động chính sách tiền lương:
 
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG 2013
CẬP NHẬT HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG MỚI NHẤT THEO SÁT  NGHỊ ĐỊNH 103/2012 MỚI VỪA BAN HÀNH
1, Bộ luật lao động sửa đổi
2, Hệ thống thang bảng lương mới nhất theo sát nghị định 103/2012 vừa ban hành tháng 12/2012
3, Chính sách tiền lương  trong doanh nghiệp & đơn vị hành chính sự nghiệp
4, chế độ phụ cấp trợ cấp
5, Quy đinh về chế độ bảo hiểm
6, quy định về công tác an toàn lao động
 
mời quý vị tham khảo thêm cuốn sách
Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang Ban hành: 19/02/2013
Công văn 1308/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 159/2006/NĐ-CP, 11/2011/NĐ-CP và 23/2012/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành tháng 03/2013

Công văn 481/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội : hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH Ban hành: 29/01/2013.

nhà xuất bản lao động xã hội cho phát hành cuốn sách:

bộ luật lao động song ngữ năm 2013 sửa đổi bổ sung

 

- PHẦN I. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT ÁP DỤNG 2013 TRÌNH BÀY NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT
- PHẦN II. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT ÁP DỤNG 2013 TRÌNH BÀY NGÔN NGỮ TIẾNG ANH
- PHẦN III. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 2013
-PHẦN IV. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 VỀ LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013
-PHẦN V. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ
NGƠI VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG  2013
- PHẦN VI. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG  2013
-PHẦN VII. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 VỀ ĐÌNH CÔNG LAO ĐỘNG  2013
-PHẦN VIII. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP MỚI 2013
-PHẦN IX. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 VỀ CHẾ ĐỘ THAI SẢN MỚI 2013
-PHẦN X. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI  THEO NGHỊ ĐỊNH 159/2006/NĐ-CP,
11/2011/NĐ-CP VÀ  23/2012/NĐ-CP
-PHẦN XI. HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG TỪ THU NHẬP ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI            
-PHẦN XII. QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC
-PHẦN XIII. PHỤ LỤC - HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ KINH DOANH HÀNG HÓA DÀNH CHO CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

 

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh.com

xem thêm sách: 2013, lao động, sách
.