Biểu thuế xuất nhập khẩu
BÁN SÁCH

sách biểu thuế xuất nhập khẩu Hà Nội
0937 82 81 86

TP Hồ Chí Minh
0924 914 918

Bán hàng toàn quốc
0964 988 945

sách chế độ kế toán chủ đầu tư trong đơn vị hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung 2013

sách chế độ kế toán chủ đầu tư trong đơn vị hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung 2013
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Tài Chính
Mã sách: kế toán đầu tư trong đv hcsn
Cập nhật: Sách mới
Giá: 298,000 vnđ
Số lượng:  

Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư được ban hành đầy đủ, đồng bộ, chi tiết, thống nhất và phù hợp áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp, đơn vị HCSN, tổ chức có dự án đầu tư dưới các hình thức khác nhau từ 01/01/2013. Trong đó quy định rõ ràng các nguyên tắc và phương pháp kế toán tiếp nhận và sử dụng các nguồn vốn đầu tư (nguồn vốn NSNN, nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay, nguồn vốn tài trợ và nguồn vốn khác …); chi phí thực hiện dự án; kế toán thuế GTGT được khấu trừ hoặc hoàn lại trong quá trình đầu tư xây dựng; kế toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; chi phí chạy thử có tải, sản xuất thử, kế toán giá trị đầu tư và giá trị mới đánh giá lại khi bàn giao công trình; thu nhập, chi phí các hoạt động khác của Ban quản lý dự án,...

Nội dung cuốn sách gồm:

Phần thứ nhất - Những nội dung chính của Thông tư số 195/2012/TT-BTC

Phần thứ hai - Hệ thống tài khoản kế toán và quy định về nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

- Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án     

- Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

Phần thứ ba - Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán và quy định về phương pháp lập chứng từ kế toán

- Danh mục chứng từ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án     

- Mẫu chứng từ kế toán      

- Phương pháp lập chứng từ kế toán biểu thuế xuất nhập khẩu 2015         

Phần thứ tư - Hệ thống biểu mẫu sổ kế toán và quy định về phương pháp ghi sổ kế toán

- Danh mục sổ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án    

- Mẫu sổ kế toán     

- Phương pháp ghi chép sổ kế toán           

Phần thứ năm - Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính và quy định về phương pháp lập báo cáo tài chính  

- Mẫu báo cáo tài chính                    

- Phương pháp lập báo cáo tài chính biểu thuế nhập khẩu năm 2015        

Phần thứ sáu - Sơ đồ hạch toán trên các tài khoản kế toán

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh.com

.