Biểu thuế xuất nhập khẩu
BÁN SÁCH

sách biểu thuế xuất nhập khẩu Hà Nội
0937 82 81 86

TP Hồ Chí Minh
0924 914 918

Bán hàng toàn quốc
0964 988 945

định mức xây dựng công trình phần lắp đặt thiết bị công trình 2013, bổ sung theo QĐ 1173/QĐ-BXD

định mức xây dựng công trình phần lắp đặt thiết bị công trình 2013, bổ sung theo QĐ 1173/QĐ-BXD
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Lao Động
Mã sách: định mức phần sửa chữa
Cập nhật: Sách mới
Giá: 350,000 vnđ
Số lượng:  

 

Định mức dự toán xây dựng  phần lắp đặt sửa chữa 2013, được công bố tại Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây Dựng . Định mức Dự toán Sữa chữa số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009

Sửa đổi, bổ sung 2 chương của tập Định mức dự toán công trình xây dựng – Phần Xây dựng đã được Công bố tại Văn bản số 1177/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng, cụ thể gồm:

- Chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình;

- Chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng.

Nhằm giúp các cán bộ làm công tác lập dự toán, thanh quyết toán công trình, các cán bộ quản lý và các cá nhân làm công việc liên quan tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nắm được các quy định mới về các vấn đề trên, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách:

Định mức dự toán xây dựng công trình : phần lắp đặt & sửa chữa mới nhất năm 2013

được công bố tại Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây Dựng. Định mức Dự toán Sửa chữa số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009

Phần I. Định mức chi phí quản lý dự án sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Phần II. Định mức kinh tế – kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Phần III. Định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Phần IV. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng;

Phần V. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng;

Phần VI. Định mức dự toán công tác gia công cóc nối thép và bơm vữa  siêu âm cọc khoan nhồi;

Phần VII. Định mức vật tư trong xây dựng biểu thuế nhập khẩu năm 2015;

Phần VIII. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm;

Phần IX. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ.

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh.com

xem thêm sách: năm 2013, sách
.