Biểu thuế xuất nhập khẩu
BÁN SÁCH

sách biểu thuế xuất nhập khẩu Hà Nội
0937 82 81 86

TP Hồ Chí Minh
0924 914 918

Bán hàng toàn quốc
0964 988 945

Luật Cán bộ công chức viên chức 2013 và chế độ, chính sách mới về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Luật Cán bộ công chức viên chức 2013 và chế độ, chính sách mới về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội,  y tế, thất nghiệp
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Lao Động
Mã sách: luật cán bộ công chức 2013
Cập nhật: Sách mới
Giá: 330,000 vnđ
Số lượng:  

Luật Cán bộ, công chức viên chức năm 2013

và chế độ, chính sách mới về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội - y tế - thất nghiệp

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 ngày 13- 11-2008 đã thông qua Luật Cán bộ, công chức, tại kỳ họp thứ 8 ngày 15-11-2010 thông qua Luật Viên chức. Luật Cán bộ, công chức quy định về cán bộ, công chức, bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức; Luật viên chức quy định quyền, nghĩa vụ, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
Trên cơ sở nội dung quy định của hai luật nói trên, Chính phủ, Bộ, ngành ở Trung ương đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật quy định, hướng dẫn thực hiện. Mới nhất có:  Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020; Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiệnchế độluân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; Quyết định số 148/QĐ-BTC ngày 21/01/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Phần 1: Luật Cán bộ, công chức, viên chức 
Phần 2: Quy định mới về cán bộ, công chức 
Phần 3: Tiền lương, thưởng, kỷ luật, phụ cấp và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức 
Phần 4: Chế độ công tác phí, tiếp khách, hội nghị, phương tiện đi lại 
Phần 5: Quy định mới về lương hưu và bảo hiểm xã hội 
Phần 6: Quy định mới về Bảo hiểm y tế 
Phần 7: Quy định mới về Bảo hiểm thất nghiệp

 

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh.com

.