Biểu thuế xuất nhập khẩu
BÁN SÁCH

sách biểu thuế xuất nhập khẩu Hà Nội
0937 82 81 86

TP Hồ Chí Minh
0924 914 918

Bán hàng toàn quốc
0964 988 945

nghiệp vụ kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn

nghiệp vụ kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Tài Chính
Mã sách: sách nghiệp vụ kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  

Công tác quản lý tài chính ngân sách xã là một hệ thống các quan hệ phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của chính quyền cấp xã, nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước cấp cơ sở trong khuôn khổ đã được phân cấp quản lý. Trong những năm qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản pháp luật hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi khoản thu, chi và các khoản đóng góp của nhân dân như: Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính Về việc ban hành “Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã”; Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung  chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính biểu thuế nhập khẩu năm 2015 song ngữ.

Nhằm trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán, nâng cao năng lực quản lý tài chính cho các cán bộ đang công tác kế toán tại xã, phường, thị trấn; Nhà xuất bản Tài Chính giới thiệu cuốn sách:

“NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – TÀI CHÍNH & SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN”

Nội dung cuốn sách nghiệp vụ kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn gồm:

Phần thứ nhất: Khung pháp lý về kế toán xã, phường, thị trấn.

Phần thứ hai: Danh mục và  biểu mẫu chứng từ kế toán xã, phường, thị trấn

Phần thứ ba: hệ thống tài khoản kế toán và một số phương pháp định khoản - thiết lập sơ đồ kế toán xã , phường, thị trấn

Phần thứ tư: Mẫu sổ kế toán và báo cáo tài chính, quyết toán xã, phường, thị trấn

Phần thứ năm: Quy định mới nhất về chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

Phần thứ sáu: Hướng dẫn sử dụng và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước tại xã, phường, thị trấn.

Phần thứ bảy: Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới (Áp dụng từ tháng 08-2012) biểu thuế xuất nhập khẩu 2015

nghiệp vụ kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn được chào bán với giá: 325 000 đồng

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh.com

.