Biểu thuế xuất nhập khẩu
BÁN SÁCH

sách biểu thuế xuất nhập khẩu Hà Nội
0937 82 81 86

TP Hồ Chí Minh
0924 914 918

Bán hàng toàn quốc
0964 988 945

hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung

hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Tài Chính
Mã sách: hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cập nhật: Sách mới
Giá: 298,000 vnđ
Số lượng:  

hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung

Nhằm giúp các nhà quản lý, kế toán trưởng, cán bộ, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người quan tâm đến kế toán thực hiện đúng luật kế toán, chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006, Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009 và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC, chuẩn mực kế toán, các quy định mới nhất về chính sách tài chính, thuế.TS. Hà Thị Ngọc Hà đã biên soạn cuốn sách hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung
 
 
sách hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung gồm có 13 chương, 3 phụ lục:
 
Chương I: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
 
Chương II: Kế toán vốn bằng tiền
 
Chương III: Kế toán Tài sản cố định
 
Chương IV: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ
 
Chương V: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 
Chương VI: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 
Chương VII: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá
 
Chương VIII: Kế toán các khoản đầu tư tài chính biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015
 
Chương IX: Kế toán bất động sản đầu tư
 
Chương X: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
 
Chương XI: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng
 
Chương XII: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
 
Chương XIII: Báo cáo tài chính
 
Phụ lục số 1: Hệ thống Chứng từ kế toán
 
Phụ lục số 2: Hệ thống Sổ kế toán
 
Phụ lục số 3: Các văn bản mới nhất về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 
Cuốn sách hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung đã trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần hành kế toán theo các chương đã nêu ở trên theo Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thông tư có bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện các chuẩn mực kế toán ban hành từ trước đến nay.
 
 Đặc biệt, tác giả đưa ra các ví dụ minh hoạ trong từng phần thực hành kế toán; ví dụ minh hoạ tổng hợp, cách ghi sổ theo từng hình thức kế toán: Nhật ký sổ cái, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung và phương pháp lập báo cáo tài chính, phục vụ kịp thời cho công tác thực hành kế toán ở các Doanh nghiệp nhỏ và vừa
 
quý khách nên tham khảo kèm theo cuốn sách sau
 
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
 

sách chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2013

Nhằm giúp các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người quan tâm đến kế toán thực hiện đúng luật kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, các quy định mới nhất về chính sách thuế, nhà xuất bản Tài chính giới thiệu  cuốn sách:

sách chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC sửa đổi bổ sung theo Thông tư 138/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 4/10/2011

Nội dung cuốn sách sách chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC gồm có 6 phần và phụ lục sau:

Phần thứ nhất. Quy định chung;

Phần thứ hai. Hệ thống tài khoản kế toán;

Phần thứ ba. Hệ thống báo cáo tài chính;

Phần thứ tư. Chế độ chứng từ kế toán;

Phần thứ năm. Chế độ sổ kế toán;

Phần phụ lục. Quy định mới nhất về thuế và các chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp.

          Cuốn sách sách chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán thực hành kế toán trên cơ sở lồng ghép Thông tư 138/2011 /TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

        mời quý vị tham khảo thêm cuốn sách 

sách tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp năm 2013

 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2012) hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Theo đó người muốn được bổ nhiệm hoặc thuê làm kế toán trưởng phải được đào tạo và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Việc bồi dưỡng phải thực hiện theo Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính biên soạn, sử dụng thống nhất trong cả nước.

Thực hiện Thông tư số 199/2011/TT-BTC nói trên, Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán) đã tổ chức biên soạn cuốn Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp (tái bản lần 3) và giao cho Công ty TNHH Thương mại Đông Nam phát hành. Cuốn sách đã được cập nhật kịp thời, đầy đủ các nội dung mới của Luật Doanh nghiệp; Luật Cạnh tranh; Bộ Luật dân sự; Các Luật thuế mới (Luật quản lý thuế - được sửa đổi, bổ sung năm 2012; Luật thuế thu nhập cá nhân) và các Luật thuế sửa đổi, bổ sung khác; Luật kiểm toán độc lập; Luật Kiểm toán Nhà nước và các quy định mới về kế toán doanh nghiệp, chi tiết như sau:

sách tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp năm 2013 tái bản lần 3

Nội dung cuốn sách gồm:

1. Pháp luật về doanh nghiệp

2. Quản lý tài chính doanh nghiệp

3. Pháp luật về thuế

4. Thẩm định dự án đầu tư

5. Quan hệ tín dụng và thanh toán giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng

6. Pháp luật về kế toán

7. Công tác kế toán và vai trò của kế toán trưởng doanh nghiệp

8. Kế toán tài chính doanh nghiệp

9. Tổ chức kế toán quản trị

10. Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính

11. Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính

 

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh.com

.