Biểu thuế xuất nhập khẩu
BÁN SÁCH

sách biểu thuế xuất nhập khẩu Hà Nội
0937 82 81 86

TP Hồ Chí Minh
0924 914 918

Bán hàng toàn quốc
0964 988 945

Các văn bản pháp luật hướng dẫn về quản lý tài chính trong nhà trường

Các văn bản pháp luật hướng dẫn về quản lý tài chính trong nhà trường
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Tài Chính
Mã sách: quản lý tài chính trong nhà trường
Cập nhật: Sách mới
Giá: 320,000 vnđ
Số lượng:  

Các văn bản pháp luật hướng dẫn về quản lý tài chính trong nhà trường

Các văn bản pháp luật hướng dẫn về quản lý tài chính trong nhà trường Nhằm góp phần vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chế độ chính sách về về quản lý tài chính và công khai tài chính trong nhà trường, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách Các văn bản pháp luật hướng dẫn về quản lý tài chính trong nhà trường

 

Bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, chất lượng giáo dục và đào tạo của nước ta vẫn chưa đạt được yêu cầu phát triển, quản lý nhà nước về giáo dục còn bất cập, đặc biệt là quản lý tài chính, minh bạch, công khai tài chính trong nhà trường
Các văn bản pháp luật hướng dẫn về quản lý tài chính trong nhà trường sẽ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam, việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán kinh phí ngân sách nhà nước trong nhà trường có tầm quan trọng đặc biệt. Vì vậy, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quỵ định và hướng dẫn, trong đó có: Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS); Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015; Quyết định sô 03/2013/QĐ-KTNN ngày 03/4/2013 ban hành Quy trình báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước; Quyết định số 02/2013/QĐ-KTNN ngày 29/3/2013 ban hành Quy trình kiểm toán Ngân sách Nhà nước; Quyết định số 01/2013/QĐ-KTNN ngày 29/3/2013 ban hành quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia; Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quỵ định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015; Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập; Thông tư liên tục số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 08/3/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 hướng dẫn thực hiện kê toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS);
Các văn bản pháp luật hướng dẫn về quản lý tài chính trong nhà trường 2014
Nội dung cuốn sách Các văn bản pháp luật hướng dẫn về quản lý tài chính trong nhà trườnggồm các phần:
Phan thư nhấtt: Các văn bản hướng dẫn công tác kế toán, kiểm toán trong trường học
Phần thứ hai: Quy định mới về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, quản lý, lập dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước
Phân thứ ba: Các văn bản hướng dẫn công tác quản lý tài chính trong giáo dục và thu, chi qua kho bạc
Phần thứ tư: Các văn bản hướng dẫn công tác thu, chi tài chính, quản lý và sử dụngh học phí, lệ phí tuyển sinh
Phần thứ năm: Các văn bản quy định về học bổng, trợ cấp xã hội, chế độ ưu đãi, cho vay đối với học sinh, sinh viên
Cuốn sách trên chắc chắn sẽ là tài liệu rất hữu ích cho các hiệu trương trường học trong công tác quan lý tài chính, góp phần thực hiện thắng lợi công việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục ỏ nước ta.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

 

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh.com

.