Biểu thuế xuất nhập khẩu
BÁN SÁCH

sách biểu thuế xuất nhập khẩu Hà Nội
0937 82 81 86

TP Hồ Chí Minh
0924 914 918

Bán hàng toàn quốc
0964 988 945

chế độ kế toán tài chính xã phường thị trấn 2013

chế độ kế toán tài chính xã phường thị trấn 2013
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Tài Chính
Mã sách: chế độ kế toán xã
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  

chế độ kế toán tài chính xã phường thị trấn 2013

chế độ kế toán tài chính xã phường thị trấn 2013 giúp các nhà quản lý ngân sách Nhà nước, kế toán tại các xã, phường, thị trấn… và những đối tượng quan tâm đến kế toán ngân sách xã nắm được các quy định kế toán ngân sách xã một cách kịp thời, đầy đủ; Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách chế độ kế toán tài chính xã phường thị trấn 2013 với tiêu đề cụ thể sau:

chế độ kế toán tài chính xã phường thị trấn 2013

“CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ – TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ DÀNH CHO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN”.
Nội dung cuốn sách chế độ kế toán tài chính xã phường thị trấn 2013 gồm :
I. Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn
II. Quy chế quản lý nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước và các hoạt động tài chính khác
III. Quy chế lập dự toán, quản lý thu chi và sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách xã, phường, thị trấn
IV. Tiêu chuẩn, định mức chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý, sử dụng tài sản công
V. Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
VI. Chế độ kiểm toán và kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước
VII. Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

chúng tôi xin trích 1 đoạn về QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã”

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ",  gồm 5 phần:

          Phần thứ nhất- Qui định chung;

          Phần thứ hai-   Hệ thống chứng từ kế toán;

          Phần thứ ba-Hệ thống tài khoản kế toán;

          Phần thứ tư- Hệ thống sổ kế toán;

          Phần thứ năm- Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán.

          Điều 2. Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã áp dụng cho xã, phường, thị trấn (dưới đây gọi chung là xã) thuộc các quận, huyện, thị xã của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

          Điều 3. Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và thay thế Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 141/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 và Quyết định số 208/2003/QĐ-BTC ngày 15/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quyết định số 141/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001.

 Điều 4. Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Chế độ kế toán này ở các xã, phường, thị trấn thuộc địa phương.

          Những xã ở miền núi thuộc vùng cao có số thu, chi ngân sách không lớn và trình độ cán bộ kế toán còn hạn chế, Bộ Tài chính uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài chính xem xét và cho phép áp dụng phương pháp "kế toán đơn" hoặc lựa chọn các tài khoản áp dụng cho phù hợp.

Điều 5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải thực hiện nghiêm chỉnh những qui định trong Chế độ kế toán này.

 Điều 6. Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và thi hành quyết định này.

hi vọng cuốn sách chế độ kế toán tài chính xã phường thị trấn 2013 sẽ là tài liệu quan trọng đối với quý vị cần nghiên cứu trong lĩnh vực này!

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh.com

.