Biểu thuế xuất nhập khẩu
BÁN SÁCH

sách biểu thuế xuất nhập khẩu Hà Nội
0937 82 81 86

TP Hồ Chí Minh
0924 914 918

Bán hàng toàn quốc
0964 988 945

bộ luật lao động luật việc làm áp dụng năm 2014 mới nhất

bộ luật lao động luật việc làm áp dụng năm 2014 mới nhất
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Lao Động
Mã sách: bộ luật lao động luật việc làm
Cập nhật: Sách mới
Giá: 350,000 vnđ
Số lượng:  

sách bộ luật lao động luật việc làm áp dụng năm 2014 mới nhất sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thực hiện

Ngàv 16-11-2013, tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật việc làm số 38Ỉ2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 1-1-2015). Luật việc làm gồm 7 chương và 62 điều, điều chỉnh 5 nhóm vấn đề lớn: chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường ỈCU) động; đánh giả, cấp chửns, chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp. Đâv lờ lẩn đầu tiên Việt Nam có một văn bản luật về việc làm điều chính mọi người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và cỏ nhu cầu làm việc. Đây củng là lần đầu tiên thông tin thị trường lao động được quy định trong văn bản luật, góp phần phát triển thị trường lao động năng động, cạnh tranh, minh bạch và thống nhất, về Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Luật việc làm vẫn giữ nguyên như quy định hiện hành nhưng có tiếp thu, sửa đổi quy định về mức hỗ trợ của Nhà nước theo hướng nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương thảng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp căn cứ tình hình kết dư Quỹ từng thời kỳ. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm an toàn và được Nhà nước bảo hộ.
Liên quan đến vấn đề lao động, tiền lương, thời gian qua Chính phủ và các Bộ, ngành củng đã ban hành nhiều vãn bản pháp quy mới như: TTLT 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG ngày 06-12-2013 Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi pham quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 điều 35 của Nghị định số 95/2013/NĐ- CP ngày ’22/8/2013 của Chính phủ; NĐ 95/2013/NĐ’CP ngày 22-08-2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; NĐ 182/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đỉnh, cá nhân và các ca quan, tổ chức có thuê mướn lan động….
Để các cư quan doanh nghiệp & người lao động có đươc các tài liệu nói trên NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn & phát hành cuốn sách: “BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – LUẬT VIỆC LÀM VÀ HƯỚNG DẪN THựC HIỆN CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH sức KHỎE LAO ĐỘNG 2014”
Cuốn sách bộ luật lao động luật việc làm áp dụng năm 2014 mới nhất gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Bộ Luật Lao động và văn bản mới hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai. Chính sách tiền lương, phụ cấp trợ cấp mói nhất
Phần thứ ba. Chế độ làm việc đối với cán bộ, công chức, người lao động
Phần thứ tư. Hướng dẫn công tác an toàn lao động vệ sinh sức khỏe lao động
Phần thứ năm. Xử phạt ui phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đua người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Phần thứ sáu. Luật việc làm (Quốc hội khóa 6 kỳ họp XIII thông qua ngày 16-11-2013)

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh.com

.