Biểu thuế xuất nhập khẩu
BÁN SÁCH

sách biểu thuế xuất nhập khẩu Hà Nội
0937 82 81 86

TP Hồ Chí Minh
0924 914 918

Bán hàng toàn quốc
0964 988 945

sách biểu thuế nhập khẩu song ngữ 2015 mới nhất

sách biểu thuế nhập khẩu song ngữ 2015 mới nhất
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Lao Động
Mã sách: biểu thuế nhập khẩu song ngữ 2015
Cập nhật: Sách mới
Giá: 550,000 vnđ
Số lượng:  

sách biểu thuế nhập khẩu song ngữ 2015 mới nhất hiện nay

sách biểu thuế song ngữ 2015 dự kiến phát hành ngày 20-12-2015

theo lộ trình cam kết với WTO năm nay biểu thuế nhập khẩu 2015 sẽ có một số thay đỗi đáng kể so với biểu thuế nhập khẩu năm trước

nhà sách tài chính trân trong kính mời quý khách đón mua cuốn sách biểu thuế nhập khẩu song ngữ 2015 cập nhật thông tư hướng dẫn mới nhất của bộ tài chính.

<img alt="sách biểu thuế nhập khẩu song ngữ 2015 bộ tài chính" class="sách biểu thuế nhập khẩu song ngữ 2015 bộ tài chính" data-cke-saved-src="http://nhasachtaichinh.com/image/data/1/sach-bieu-thue-nhap-khau-song-ngu-2015-moi-nhat.jpg" src="http://nhasachtaichinh.com/image/data/1/sach-bieu-thue-nhap-khau-song-ngu-2015-moi-nhat.jpg" "="">

Dự kiến Giá bán cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2015 là: 550000 đồng

 

Mời quý vị theo dõi thêm cuốn sách tài liệu dành cho kế toán trưởng và chủ nhiệm hợp tác xã tổ chúc công tác tài chính – kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng và chủ nhiệm trong quản lỷ, điéu hành họp tác xã.

tài liệu dành cho kế toán trưởng và chủ nhiệm hợp tác xã

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân hộ gia đình pháp nhãn có nhu cấu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra để phát huy sức mạnh của tập thể. Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vổn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác cửa hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

cuốn sách tài liệu dành cho kế toán trưởng sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 và chủ nhiệm hợp tác xã cập nhật tới bạn đọc các văn bản về đầu tư, quản lý tài chính, kế toán, lao động, vay vốn mới nhất nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển hợp tác xã như: Thõng tư 93/2013/TT-BTC ngày 08/07/2013 về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Ngân hàng hợp tác xã; Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tổn kho, tổn thất các khoản đầu tư tái chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, cõng trình xây ỉắp tại doanh nghiệp; Quyết định số 1173/QĐ-BTC ngày 21/5/2013 đính chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Thòng tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 về việc hướng dẫn chế độ quản !ý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô loàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước; Thông tư số 173/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 hướng dẫn cđ chế tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lặp, các đối tượng đào tạo, bổi dưỡng của hợp tác xã; Thông tư liên tịch số 136/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/8/2012 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoat động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xă lâm vào tình trạng phá sản;…

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách sách biểu thuế nhập khẩu song ngữ 2015 mới phát hành

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh.com

xem thêm sách: biểu thuế, song ngữ, sách
.