Biểu thuế xuất nhập khẩu
BÁN SÁCH

sách biểu thuế xuất nhập khẩu Hà Nội
0937 82 81 86

TP Hồ Chí Minh
0924 914 918

Bán hàng toàn quốc
0964 988 945

biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 nxb tài chính bộ tài chính

biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 nxb tài chính bộ tài chính
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Tài Chính
Mã sách: biểu thuế suất nhập khẩu 2015
Cập nhật: Sách mới
Giá: 450,000 vnđ
Số lượng:  

sách biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015

áp dụng từ ngày 01-01-2015

cập nhật thông tư 173 của bộ tài chính

Ngày 14/11/2014  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 173/2014/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 (Biểu thuế 2015).
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành có 9.471 dòng thuế, gồm 43 mức thuế suất.
Thực hiện cam kết WTO, năm 2015 Việt Nam phải cắt giảm 13 dòng thuế (gồm 1 dòng hàng cá, 11 dòng hàng ô tô, 1 dòng hàng xe máy). Trong số 13 dòng thuế này, có 3 dòng thuế đang có mức thuế suất năm 2014 thấp hơn cam kết năm 2015 vì vậy không thuộc diện phải giảm thuế suất.

+ Thông tư số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018.
+ Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2015-2018.
+ Thông tư số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018.
+ Thông tư số 168/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Úc-Niu Dilân giai đoạn 2015-2018.
+ Thông tư số 169/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2015-2018.
+ Thông tư 173/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất  thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.


Theo biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 từ 1-1-2015, Việt Nam sẽ phải thực hiện cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của 10 dòng thuế xuống bằng mức cam kết WTO cho năm 2015, gồm 1 mặt hàng cá, 8 mặt hàng ô tô, 1 mặt hàng xe máy.
Cụ thể biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu 2015 thì Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04 (mã 0303.19.00) giảm 1% từ 19% xuống 18%; Mô tô (kể cả moped) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng loại khác (mã 8711.50.90) giảm từ 47% xuống 40%.

biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 nxb tài chính bộ tài chính

Ảnh bìa cuốn sách biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015

Giá bán: 450.000 đồng


4 mặt hàng xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua thuộc nhóm 8703 được giảm thuế nhập khẩu từ 67% xuống 64% gồm: Xe bốn bánh chủ động (mã 8703.24.51) giảm từ 59% xuống 55%;  Xe bốn bánh chủ động (mã 8703.24.91) giảm từ 70% xuống 55%; Loại khác (mã 8703.24.99) giảm từ 70% xuống 64%; Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn (mã 8704.10.23) giảm từ 59% xuống còn 56%.
Bên cạnh các dòng thuế nhập khẩu, Việt Nam có cam kết về thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng phế liệu sắt thép và phế liệu kim loại màu. Thuế suất các mặt hàng hiện đang quy định mức 17% đối với mặt hàng phế liệu sắt thép, trừ phế liệu thép không gỉ quy định mức 15%; mức 22% đối với mặt hàng phế liệu kim loại màu.
Các mức thuế suất này đã thấp hơn hoặc bằng mức cam kết WTO  (cam kết cuối cùng vào năm 2012) và được duy trì từ Thông tư số 157/2011/TT-BTC, Thông tư số 193/2012/TT-BTC, Thông tư số 164/2013/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế một cách kịp thời và chính xác, NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn cuốn sách biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 mới nhất

NỘI DUNG CUỐN SÁCH BIỂU THUẾ SUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2015 GỒM 3 PHẦN:
Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu
Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất biểu thuế nhập khẩu với mức thuế VAT%ƯU ĐÃI thay đổi
Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan
 

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách biểu thuế suất hàng hóa xnk năm 2015 bộ tài chính ban hành cập nhật thông tư 173

 

tuyển tập các bài phát biểu mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị năm 2015

và kỹ năng chuẩn bị tổ chức cuộc họp hội nghị hội thảo

để hoàn thiện và nâng cao các kỹ năng đồng thời cung cấp cho các cán bộ, công chức, viên chức và những người quan tâm tìm hiểu về những bài phát bài phát ngôn, diễn văn, bài phát biểu thường dùng trong các sự kiện, hội nghị, ngày kỷ niệm nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội xin giới thiệu cuốn sách:

“TUYỂN TẬP CÁC BÀI PHÁT BIỂU, MẪU DIỄN VĂN,KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ VÀ KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN, CHUẨN BỊ TỔ CHỨCCUỘC HỌP, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, DIỄN ĐÀN, QUY CHẾ PHÁT NGÔN TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – DOANH NGHIỆP”

tuyển tập các bài phát biểu mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị năm 2015

Ảnh bìa cuốn sách tuyển tập các bài phát biểu mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị năm 2015 mời quý vị theo dõi

Giá bán: 335.000 đồng/cuốn

Nội dung cuốn sách tuyển tập các bài phát biểu mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị năm 2015 gồm có những phần sau:

Phần thứ nhất. Kỹ năng soạn thảo các văn bản hành chính dùng trong các cơ quan, tổ chức hành chính sự nghiệp;
Phần thứ hai. Kỹ năng tổ chức cuộc họp, diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong cơ quan, đơn vị, hành chính sự nghiệp;
Phần thứ ba. Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn các tỉnh địa phương;
Phần thứ tư. Tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc, chào mừng, kỷ niệm thường dùng trong các cơ quan, đơn vị hành chính;
Phần thứ năm. Tuyển tập các bài phát biểu thường dùng trong các sự kiện, hội nghị.

KỸ NĂNG DIỄN THUYẾT, ĐỐI THOẠI, VÀ BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA CÁC THUYẾT GIA NỔI TIẾNG
MỤC I KỸ NĂNG DIỄN THUYẾT, ĐỐI THOẠI VÀ Tổ CHỨC DlỄN ĐÀN
1. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH
I. Khái nỉệm: Thuyết trình là quá trình truyền đạt thông tin nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể: hiểu được nội dung thuyết trình, tạo dựng quan hệ…
Trong từ điển cụm từ “thuyết trình” có rất nhiều nghĩa nhưng chúng ta hiểu từ “thuyết trình” theo nghĩa xuất phát từ “trình bày” có nghĩa là “đưa cho ai đó một cái gì đó – nói điều gì đó với ai đó” hoặc giao tiếp với ai đó. “Thuyết trình” là một hình thức của giao tiếp và có thể được nhận thấy ở dưới nhiều hình thức khác nhau.
Kỹ năng thuyết trình là một trong những kỹ năng mềm quan trọng, một bài thuyết trình hoàn hảo có thể mang lại thành công vượt xa những gì chúng ta mọng đợi. Dù bạn là ai, làm gì, thì bạn cũng sẽ phải thuyết trình (trình bày) một vấn đề nào đó trước người khác (có thể là một người, một nhóm người, hoặc rất nhiều người). Để có kết quả tốt thì bạn cần phải trải qua giai đoạn chuẩn bị, xây dựng cấu trúc bài thuyết trình, cảm giác lo lắng hồi hộp trước khi thuyết trình. Nhiều người nghĩ rằng, thuyết trình luôn là thử thách, khó khăn, trên thực tế, thuyết trình không khó, nếu bạn biết cách.
II. Chuẩn bị thuyết trình

biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 hải quan việt nam
Trong cuộc sống, chúng ta cần lưu ý một vấn đề, đó là: Không chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại. Để thuyết trình thành công, chúng ta luôn phải giải quyết rất nhiều tình huống phát sinh một cách linh hoạt. Do đó, công tác chuẩn bị càng trở nên quan trọng. Chuẩn bị càng kỹ, tỉ lệ rủi ro càng nhỏ và cơ hội thành công của ta càng lớn. Để chuẩn bị cho buổi thuyết trình, ta có nhiều việc phải làm, tập trung vào 5 mục chính như sau:
1. Xác định tình huống.
a. Giới hạn các vấn đề
Khi chọn chủ đề thuyết trình, ta nên chọn chủ đề thính giả muốn nghe; chủ đề mới mang tính thời sự; hoặc chủ đề ta biết sâu. Chủ đề thuyết trình không những phụ thuộc vào mong đợi của người nghe mà còn phụ thuộc vào chiến lược và mối quan tâm! của tổ chức nơi người nghe công tác.
Khi chuẩn bị một chủ đề, thông thường ta có rất nhiều điều muốn nói. Tuy nhiên, nếu cố gắng nói hết những điều đó, bài thuyết trình sẽ trở nên lan man và không trọng tâm. Để tránh tình trạng này, ngay từ khi chuẩn bị nội dung, ta phải phân tích xem: đâu là ý chính, đâu là ý phụ, ý nào “bắt buộc” phải nói, ý nào “cần nói”, ý nào nên nói. Thông thường ta sẽ ưu tiên nói những ý “bắt buộc” trước, còn thừa thời gian thì sẽ cho thêm các ý “cần”, các ý “nên nói” để thuyết’trình sau cùng.

sách tuyển tập các bài phát biểu mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị năm 2015 và kỹ năng chuẩn bị tổ chức cuộc họp hội nghị hội thảo còn gồm các mục sau

sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 mới nhất
b. Đánh giá môi trường bên ngoài
Trong thời đại thông tin như hiện nay, mọi thứ thay đổi rất nhanh. Do đó, ta cần cập nhật thông tin và dánh giá môi trường bên ngoài.
Thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến chủ đề ta sẽ thuyết trình. Điều này sẽ giúp ta tự tin hơn và trả lời linh hoạt các câu hỏi của thính giả khi thuyết trình. Đặc biệt với những lĩnh vực nhạy cảm, thay đổi từng ngày, từng giờ, thì trước khi thuyết trình ta phải kiểm tra xem đến thời điểm nói, thông tin, dẫn chứng ta đưa ra đã phải là mới nhất và đúng nhất hay chưa.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 mới nhất hiện nay

 

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh.com

.