Sách ngẫu nhiên
Giá bìa :580,000 vnđ
Giá bán :550,000 vnđ
Giá bán :395,000 vnđ
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bán :325,000 vnđ
Giá bán :325,000 vnđ

Nhà sách tài chính

BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT DÂN SỰ MỚI NHẤT NĂM 2013 TRỌN BỘ 3 TẬP
Bộ download sách biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhấtBình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005 gồm 3 tập. Tập I do Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp biên soạn, PGS.TS. Hoàng Thế Liên - Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm chủ biên, nội dung cuốn sách bình luận hai phần của Bộ luật dân sự năm 2005: Phần thứ n..
 
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2012, SÁCH MỚI NHẤT
“Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2012”     Cuốn download sách biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất này phân tích, bình luận những vấn đề cơ bản được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự, so sánh những điểm mới vừa được sửa đổi, bổ sung của B..
 
CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN HIỆN HÀNH MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ VÀ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Các Văn Bản Hướng Dẫn Hiện Hành Mới Nhất Về Công Tác Văn Thư, Lưu Trữ Và Hành Chính Văn Phòng download sách biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất   Giới thiệu về nội dung   Các Văn Bản Hướng Dẫn Hiện Hành Mới Nhất Về Công Tác Văn Thư, Lưu Trữ Và Ha..
 
HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG VÀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM KHÓA XI
QUY ĐỊNH MỚI VỀ THANH TRA,KIỂM TRA ,GIÁM SÁT KỶ LUẬT ĐẢNG & NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM , NÂNG CAO PHẨM CHẤT,ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN download sách biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất       Giá bìa : 325,000đ     &n..
 
HỆ THỐNG CÁC QUY CHUẨN VÀ TIÊU CHUẨN MỚI NHẤT TRONG NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM
HỆ THỐNG QUY CHUẨN VÀ TIÊU CHUẨN MỚI NHẤT TRONG NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM.       Giá bìa : 298,000đ     Sách bao gồm các phần chính sau:   *Phần thứ nhất. Quy định mới nhất  về việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong h..
 
KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013 MỚI NHẤT (TABMIS)
  Giá bìa : 325,000đ chuyên bán sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013 MỚI NHẤT (TABMIS) ..
 
LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LUẬT VIÊN CHỨC 2013 MỚI NHẤT
Luật Cán Bộ, Công Chức Luật Viên Chức 2013 mới nhất   Giới thiệu về nội dung sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015   Cán bộ, công chức, viên chức luôn nhận được sự quan tâm của nhà nước và xã hội. Các hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, ..
 
LUẬT DOANH NGHIỆP 2013 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT
  Giá bìa : 325,000đ   Giới thiệu về nội dung tra cứu sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 Vừa qua , nhiều văn bản pháp luật mới về quản lý doanh nghiệp được ban hành như Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 37/2013/QH13.Luật sửa đổi,..
 
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT 2013
Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau : Phần thứ nhất :Tra cứu luật bảo hiểm xã hội   Giá bìa : 325,000đ   Nội dung cuốn tra cứu sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 Phần thứ hai : Tra cứu luật bảo hiểm y tế Phần thứ ba : Tra cứu luật bảo hiểm thất..
 
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT 2013, GIAO HÀNG TẬN NƠI
Nội dung cuốn tra cứu sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 bao gồm những nội dung sau :       Giá bìa : 325,000đ   Phần thứ nhất :Tra cứu luật bảo hiểm xã hội   Phần thứ hai : Tra cứu luật bảo hiểm y tế   Phần thứ ba : Tra c..
 
LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC 2013 MỚI NHẤT
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 ngày 13- 11-2008 đã thông qua Luật Cán bộ, công chức, tại kỳ họp thứ 8 ngày 15-11-2010 thông qua Luật Viên chức. Luật Cán bộ, công chức quy định về cán bộ, công chức, bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và ..
 
LUẬT LUẬT SƯ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành   Luật Luật sư đã được thi hành 5 năm. Tuy nhiên, thực tế cũng bộc lộ thời gian qua số lượng luật sư nước ta phát triển khá nhanh, nhưng chất lượng của đội ngũ này còn chưa đáp ứng được yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý ngày càng cao của ..
 
LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2013 MỚI NHẤT
Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2012   LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG – NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ .GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG CÁC CƠ QUA..
 
LUẬT THANH TRA MỚI NHẤT 2013
Để giúp các Lãnh đạo và cán bộ ngành thanh tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời nắm bắt những quy định mới trên, Nhà xuất bản Lao Động đã xuất bản cuốn sách: “HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THANH TRA VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, P..
 
LUẬT ĐIỆN LỰC ÁP DỤNG 2013 - HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN, KỸ THUẬT ĐIỆN MỚI NHẤT -TRỌN BỘ 2 TẬP
        Giá bìa : 650,000đ       nội dung tra cứu sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 Luật điện lực áp dụng 2013 - Hệ thống tiêu chuẩn, kỹ thuật điện mới nhất trọn bộ 2 tập   Tập 1: Luật điện lực sửa đổi bổ su..
 
QUY CHẾ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI CÁC NGUỒN THU TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 2013
Sách gồm những nội dung chính sau:         tra cứu sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015   Giá bìa : 325,000đ   Phần thứ nhất Những điểm mới về chế độ quản lý tài chính, tài sản trong tổ chức công đoàn (Theo Luật công đoàn 2013). ..
 
QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG – BẢO TRÌ, QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG SỞ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG – BẢO TRÌ, QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG SỞ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ   Giá bìa : 325,000đ     Đất nước ta đang trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vấn đề ..
 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 2013 MỚI NHẤT
Bộ Xây dựng đã cho ban hành nhiều thông tư nghị định mới hướng dẫn pháp luật trong lĩnh vực xây dựng công trình như: Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng Ban hành: 06/02/2013; Quyết định 212/QĐ-BXD năm 2013 hủy bỏ 169 Tiêu chuẩn ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ ..
 
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC KẾ TOÁN 2013 MỚI NHẤT
Giới thiệu về nội dung Tài Liệu Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng Đơn Vị Nhà Nước Kế Toán Thực hiện Thông tư số 199/2011/TT-BTC nói trên, Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán) đã tổ chức biên soạn cuốn Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng nhà nước năm 2013 (tái bản lần 3) phát hàn..
 
320 MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ MỚI NHẤT 2012, MỚI NHẤT
Hợp đồng được xem như một cơ sở để xác lập quyền và nghĩa vụ của hai bên, đó là một công cụ pháp lý thông dụng nhất trong các giao dịch dân sự, trong kinh doanh buôn bán. Hơn vậy, vai trò của hợp đồng trong các giao dịch kinh tế thương mại, nhất là trong giao dịch xuất nhập khẩu ngày càng quan tr..
 
.