thống kê sách
Biểu thuế xuất nhập khẩu

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LUẬT VIÊN CHỨC 2013 MỚI NHẤT

>> nhập khẩu viên rửa bát finish alio
>> sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 bộ tài chính
Luật Cán Bộ, Công Chức Luật Viên Chức 2013 mới nhất
 
Giới thiệu về nội dung sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015
 
Cán bộ, công chức, viên chức luôn nhận được sự quan tâm của nhà nước và xã hội. Các hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức cũng đang ngày càng được bổ sung và hoàn thiện.
 
 
 
 
Giá bìa : 325,000đ
 
 
Cuốn sách này được biên soạn nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức những thông tin pháp lý mới nhất về quyền lợi và nghĩa vụ của mình.
Cuốn sách đã hệ thống hóa một cách đầy đủ và thiết thực các văn bản pháp luật mới, quan trọng, thiết yếu có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và tập trung giải đáp các tình huống liên quan đến Chế độ, chính sách tiền lương, các quy định về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thôi việc, kỷ luật, chế độ trợ cấp lương hưu, bảo hiểm xã hội, y tế...
 
Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:
 
Phần thứ nhất. Các văn bản mới hướng dẫn thi hành Luật Viên chức
Phần thứ hai. Quy định mới về trợ cấp, phụ cấp, nghỉ phép của cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang
Phần thứ ba. Các quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội
Phần thứ tư. Quy định mới về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức
Phần thứ năm. Luật Cán bộ công chức, viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ sáu. Chế độ, chính sách khác
Phần thứ bảy. Tuyển dụng, đào tạo cán bộ công chức
Phần thứ tám. Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo
Phần thứ chín. Quy định mới về thi đua khen thưởng và phòng chống tham nhũng
 
 

Bài viết liên quan

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ:.