thống kê sách
Biểu thuế xuất nhập khẩu

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG – BẢO TRÌ, QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG SỞ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

>> nhập khẩu viên rửa bát finish alio
>> sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 bộ tài chính
QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG – BẢO TRÌ, QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG SỞ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
 
Giá bìa : 325,000đ
 
 
Đất nước ta đang trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vấn đề  xây dựng, bảo trì công trình, quy hoạch xây dựng đô thị là những lĩnh vực lớn thu hút sự quan tâm hàng đầu của Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và người dân. Hệ thống văn bản pháp quy về lĩnh vực quan trọng nói trên cũng không ngừng được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện để phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như tạo hành lang pháp lý trong hoạt động xây dựng và nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước. Thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật mới như: Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04-9-2012 Về cấp giấy phép xây dựng; Thông tư 01/2012/TT-BXD ngày 08-5-2012 Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Thông tư 02/2012/TT-BXD ngày 12-6-2012 Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Quyết định 725/QĐ-BXD ngày 09-08-2012 Về việc công bố tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình.
 
Để đáp ứng nhu cầu thông tin pháp luật cần thiết cho các cơ quan doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình, đồng thời thực hiện tốt các quy định mới trong lĩnh vực xây dựng, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản tập sách: “QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG – BẢO TRÌ, QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG SỞ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ”.
 
Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:
 
Phần thứ nhất. Quy định mới nhất về  cấp giấy phép xây dựng
Phần thứ hai. Bảo trì, quản lý chất lượng công trình công sở, công trình xây dựng, công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
Phần thứ ba. Luật xây dựng
Phần thứ tư. Luật quy hoạch đô thị
Phần thứ năm. Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu hạ tầng công trình
Phần thứ sáu. Quy định về định mức khảo sát đầu tư xây dựng, kỹ thuật thi công nghiệm thu công trình ngành Công an – Giao thông vận tải – Thông tin truyền thông
Phần thứ bảy. Các thủ tục hành chính mới, công bố sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng
Phần thứ tám. Quy trình kiểm toán, kiểm tra dự án đầu tư xây dựng công trình
Phần thứ chín. Phí, lệ phí và các quy chế tài chính trong xây dựng

Bài viết liên quan

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ:.