thống kê sách
Biểu thuế xuất nhập khẩu

320 MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ MỚI NHẤT 2012, MỚI NHẤT

>> nhập khẩu viên rửa bát finish alio
>> sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 bộ tài chính
Hợp đồng được xem như một cơ sở để xác lập quyền và nghĩa vụ của hai bên, đó là một công cụ pháp lý thông dụng nhất trong các giao dịch dân sự, trong kinh doanh buôn bán. Hơn vậy, vai trò của hợp đồng trong các giao dịch kinh tế thương mại, nhất là trong giao dịch xuất nhập khẩu ngày càng quan trọng bởi các đối tác trong hợp đồng của doanh nghiệp hầu hết là các doanh nhân chuyên nghiệp, rất am hiểu luật và các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các qui định liên quan đến hợp đồng vô hiệu, giải quyết tranh chấp...Để giúp bạn đọc và những nhà quản lý, nhà kinh doanh và cá nhân có thể nhanh chóng thực hiện việc soạn thảo các hợp đồng, dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong quá trình giao dịch để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và qui định của pháp luật, Nhà Xuất Bản Lao Động xin giới thiệu cuốn sách
 
“KỸ THUẬT SOẠN THẢO & KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
 
TUYỂN TẬP: 320 MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP”
 
 
 
 
 
Giá bìa : 325.000 VND
 
 
Cuốn download sách biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất bao gồm các nội dung chính sau:
 
Phần thứ nhất. Kỹ thuật soạn thảo và ký kết hợp đồng
-Phần thứ hai. Mẫu hợp đồng đấu thầu, khảo sát, thi công xây dựng
-Phần thứ ba. Mẫu hợp đồng chuyển quyền sở hữu: mua bán, tặng cho tài sản, cổ phiếu, nhà ở, đất đai, chuyển giao công nghệ 
-Phần thứ tư. Mẫu hợp đồng chuyển quyền sử dụng, ủy quyền, thuê, cho thuê, cho mượn tài sản, bất động sản, tác phẩm, công nghệ, nhượng quyền thương hiệu
-Phần thứ năm. Mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng
-Phần thứ sáu. Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh
-Phần thứ bảy. Mẫu hợp đồng ngoại thương
-Phần thứ tám. Mẫu hợp đồng giao dịch bảo đảm, vay, cho vay-
Phần thứ chín. Mẫu hợp đồng lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm
-Phần thứ mười. Mẫu văn bản đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh
-Phần thứ mười một. Mẫu về mua, in, cấp hóa đơn
-Phần thứ mười hai. Mẫu quy trình tuyển nhân sự.
-Phần thứ mười ba. Mẫu quy trình thử việc, học việc
.-Phần thứ mười bốn. Mẫu quy trình đào tạo bên ngoài.
-Phần thứ mười lăm. Mẫu nghỉ phép, nghỉ việc riêng.
-Phần thứ mười sáu. Mẫu quy chế lương.
-Phần thứ mười bảy. Mẫu quản lý giờ lao động
-Phần thứ mười tám. Mẫu đánh giá công việc
-Phần thứ mười chín. Mẫu quy chế bổ nhiệm
-Phần thứ hai mươi. Mẫu quy trình nghỉ việc-
Phần thứ hai mươi mốt. Mẫu quy chế khen thưởng-
Phần thứ hai mươi hai. Mẫu quy chế kỷ luật
-Phần thứ hai mươi ba. Mẫu quy trình hoạch định nhân sự
-Phần thứ hai mươi bốn. Mẫu quy định quản lý khách và nhân viên ra vào cổng
-Phần thứ hai mươi lăm: Mẫu quản lý tài sản

Bài viết liên quan

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ:.