thống kê sách
Biểu thuế xuất nhập khẩu

LUẬT THANH TRA MỚI NHẤT 2013

>> nhập khẩu viên rửa bát finish alio
>> sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 bộ tài chính
Để giúp các Lãnh đạo và cán bộ ngành thanh tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời nắm bắt những quy định mới trên, Nhà xuất bản Lao Động đã xuất bản cuốn sách:
“HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THANH TRA VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ”. tra cứu sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015
 
 
 
 
Giá bìa : 325,000đ
 
 
Nội dung của cuốn sách bao gồm: 
Phần I. Luật Thanh tra và văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành; 
Phần II. Quy định mới về công tác tổ chức, hoạt động và biên chế của thanh tra chuyên ngành; 
Phần III. Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch thanh tra và thẻ thanh tra, trang phục của cán bộ ngành thanh tra; 
Phần IV. Quy định về quy trình tiến hành thanh tra, chế độ báo cáo và nguyên tắc bí mật trong ngành thanh tra; 
Phần V. Quy định về quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động của đoàn thanh tra và quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra; 
Phần VI. Quy định mới nhất về quy trình tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ thanh tra; 
Phần VII. Quy định mới về minh bạch tài sản, thu nhập và phòng chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ thanh tra; 
Phần VIII. Quy định về tiền lương, quy chế thi đua khen thưởng và các chế độ, chính sách đối với cán bộ thanh tra.
Sách được in với hình thức đẹp, khổ 20x28 .  dày 500 trang.
 Giá phát hành toàn quốc: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2011.

Bài viết liên quan

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ:.