thống kê sách
Biểu thuế xuất nhập khẩu

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN HIỆN HÀNH MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ VÀ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

>> nhập khẩu viên rửa bát finish alio
>> sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 bộ tài chính
Các Văn Bản Hướng Dẫn Hiện Hành Mới Nhất Về Công Tác Văn Thư, Lưu Trữ Và Hành Chính Văn Phòng download sách biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
 
Giới thiệu về nội dung
 
Các Văn Bản Hướng Dẫn Hiện Hành Mới Nhất Về Công Tác Văn Thư, Lưu Trữ Và Hành Chính Văn Phòng
 
 
 
Giá bìa : 350,000đ
 
 
Văn bản là một trong những phương tiện không thể thiếu trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Vì vậy, mỗi một văn bản được soạn thảo ra phải thể hiện rõ chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta; sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và phải theo đúng luật ban hành văn bản.
Nhằm góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả của các loại hình văn bản, đồng thời giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý đang làm việc tại các đơn vị, tổ chức và các doanh nghiệp hiểu rõ và thực hiện đúng thể thức và kỹ thuật trình bày các loại văn bản hành chính, văn phòng, tổ chức, công tác Đảng, đoàn thể, hợp đồng kinh tế, dân sự, lao động - thương binh - xã hội khiếu nại, tố cáo, đất đai, nhà ở v.v...Nhà xuất bản Lao Động xin giới thiệu cuốn sách "Các Văn Bản Hướng Dẫn Hiện Hành Mới Nhất Về Công Tác Văn Thư, Lưu Trữ Và Hành Chính Văn Phòng"
 
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
 
Phần thứ nhất. Quy định mới nhất về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Phần thứ hai. Các mẫu văn bản thường dùng
 
 

Bài viết liên quan

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ:.