thống kê sách
Biểu thuế xuất nhập khẩu

LUẬT DOANH NGHIỆP 2013 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT

>> nhập khẩu viên rửa bát finish alio
>> sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 bộ tài chính

 

Giá bìa : 325,000đ

 

Giới thiệu về nội dung tra cứu sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015

Vừa qua , nhiều văn bản pháp luật mới về quản lý doanh nghiệp được ban hành như Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 37/2013/QH13.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ;Nghị định 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ;Thông tư 89/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp;Nghị định 61/2013/NĐ-CP ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước ;Thông tư 45/2013/TT-BTC của hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định...

Luật Doanh Nghiệp 2013 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Chế Độ Quản Lý Tài Chính, Khấu Hao Tài Sản, Nợ Khó Đòi, Thuế, Hóa Đơn Mới Nhất

Bài viết liên quan

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ:.