thống kê sách
Biểu thuế xuất nhập khẩu

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2013 MỚI NHẤT

>> nhập khẩu viên rửa bát finish alio
>> sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 bộ tài chính
Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2012
 
LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG – NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ .GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ ,TỔ CHỨC & MỌI THÀNH PHẦN KINH TẾ 2013
 
tra cứu sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015
 
Giá bìa : 325,000đ
 
 
 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và được Quốc hội thông qua. Điểm sửa đổi, bổ sung đáng lưu ý trong Luật sửa đổi, bổ sung là: Người kê khai tài sản có nghĩa vụ giải trình nguồn gốc phần tài sản tăng thêm. Chính phủ quy định mức giá trị tài sản tăng thêm và việc xác định giá trị tài sản tăng thêm, thẩm quyền yêu cầu giải trình, trách nhiệm của người giải trình, trình tự, thủ tục của việc giải trình…
 
Nội dung cuốn sách luật phong chống tham nhũng như sau:
 
Phần 1. Luật phòng chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành
 
Phần 2. Chiến lược quốc gia và quy chế phối hợp thực hiện công ước của liên hợp quốc về chống tham nhũng
 
Phần 3. Quy định mới về minh bạch tài sản, thu nhập và phòng chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ công chức
 
Phần 4. Quy định mới nhất về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan, bộ, ngành
 
Phần 5. Chế độ khen thưởng, phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng
 
Phần 6. Luật thực hành chống lãng phí và văn bản hướng dẫn thi hành
 
Phần 7. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tham nhũng, chống lãng phí
 
Mời các bạn đón đọc.

Bài viết liên quan

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ:.