thống kê sách
Biểu thuế xuất nhập khẩu

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở NĂM 2014

>> nhập khẩu viên rửa bát finish alio
>> sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 bộ tài chính
Tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội Khóa XIII, Luật đất đai đã được thông qua. Đây là đạo luật quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc ổn định xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước; bảo đảm quản lý đất đai chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý đất đai. Do đó, để đảm bảo các điều kiện cho việc tổ chức thi hành Luật đất đai đồng thời tạo chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp, kỷ cýõng theo hýớng hiện ðại; thời gian qua Nhà nýớc ta ðã ban hành một số văn bản thi hành, chính sách mới về đất đai như: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-05-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15-05-2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15-05-2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nýớc thu hồi ðất;…
Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân cập nhật và áp dụng ðúng những quy ðịnh mới nhất của Nhà nýớc về thi hành Luật ðất ðai; phýõng pháp xác ðịnh giá ðất; thu tiền sử dụng ðất; thủ tục thế chấp nhà ở, gia hạn tiền sử dụng ðất và các chính sách về bồi thýờng, hỗ trợ, tái ðịnh cý khi Nhà nýớc thu hồi ðất;…Nhà xuất bản Dân Trí xin giới thiệu cuốn sách:
 
“HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ÐẤT ÐAI, NHÀ Ở
NHỮNG QUY ÐỊNH MỚI VỀ GIÁ ÐẤT, THUÊ ÐẤT, THU TIỀN SỬ DỤNG ÐẤT, BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ÐỊNH CƯ NĂM 2014”
 
 
 
Giá bìa : 335,000đ
 
 
Nội dung cuốn sách gồm có những phần nhý sau:
Phần thứ nhất. Luật ðất ðai nãm 2014;
Phần thứ hai. Quy trình, thủ tục thu hồi, bồi thýờng, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm về đất đai;
Phần thứ ba. Quy định về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;
Phần thứ tư. Hướng dẫn hỗ trợ, di dời và gia hạn nộp tiền sử dụng đất, mua nhà ở;
Phần thứ năm. Hướng dẫn mới nhất về thủ tục thế chấp nhà, quản lý và sử dụng nhà ở;
Phần thứ sáu. thủ tục hành chính giữa cõ quan nhà nýớc và cá nhân về cho thuê, thu hồi, cýỡng chế nhà ở.
Sách dày 432 trang, khổ 20x28
Giá bìa 335.000 đồng/cuốn
 
 
Để thực hiện việc cắt giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi hàng năm theo cam kết WTO, ngày 15/11/2013, Bộ Tài chính đã ban hành 2 Thông tư: Thông tư số 164/2013/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Thông tư số 162/2013/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê giai đoạn 2014 – 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.
 
Biểu thuế mới 2014 có nhiều thay đổi so với Biểu thuế 2013 cả về nội dung lẫn Danh mục Biểu thuế. Cụ thể: Nội dung Thông tư hướng dẫn chi tiết hơn về Biểu thuế xuất khẩu; cách thức áp dụng mã hàng và thuế suất của các mặt hàng thuộc Chương 98; Danh mục biểu thuế xuất khẩu đã được chi tiết các nhóm mặt hàng đến cấp độ 8 số; 210 dòng thuế giảm thuế suất và hơn 400 dòng thuế được điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi; chính thức áp thuế suất thuế nhập khẩu 59% và 55% đối với rượu vang và rượu mạnh thu được từ cất rượu vang nho hoặc rượu bã nho được vận chuyển trực tiếp từ Chi Lê;…
Trên thị trường hiện nay có nhiều cuốn sách tương tự, tuy nhiên phần mã số và mô tả của thuế giá trị gia tăng không được cập nhật đầy đủ (chỉ cập nhật đến mã 8 số trong khi văn bản quy định là mã 10 số), khiến người thực hiện không tra được thuế suất đúng (trong trường hợp thuế suất thuế giá trị gia tăng khác nhau ở 2 mã cuối).
Để giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý, điều hành sản xuất – kinh doanh trong lĩnh vực xuất – nhập khẩu nắm được các quy định mới nhất về thuế suất hiện hành đối với hàng hoá xuất – nhập khẩu, Bộ Tài chính xuất bản cuốn sách "Biểu thuế xuất – nhập khẩu 2014".
Cuốn sách trên đã tổng hợp đầy đủ, chính xác mã của các biểu thuế gồm mã 8 số và mã 10 số và được hướng dẫn tra cứu chi tiết trong phần hướng dẫn lập biểu.
 
 
 
 
 
Giá bìa : 398,000đ
 
 
1. Bố cục của cuốn sách gồm các phần sau:
Phần thứ nhất: Hướng dẫn sử dụng biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tổng hợp và thuế GTGT hàng nhập khẩu
Phần thứ hai: Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tổng hợp, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu:
- Biểu thuế xuất khẩu
- Biểu thuế nhập khẩu tổng hợp và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu:
+ Mã hàng
+ Mô tả hàng hoá
+ Đơn vị tính
+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
+ Biểu thuế nhập khẩu thông thường
+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN (ATIGA)
+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Trung Quốc (ACFTA)
+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA)
+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA)
+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Nhật Bản (AJCEP)
+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Ấn Độ (AIFTA)
+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Úc – Niu Di-lân (AANZFTA)
+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Chi lê (VCFTA)
+ Biểu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

 

Bài viết liên quan

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ:.