thống kê sách
Biểu thuế xuất nhập khẩu

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU - IMPORT EXPORT TAX 2014 (SONG NGỮ)

>> nhập khẩu viên rửa bát finish alio
>> sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 bộ tài chính
SÁCH BIỂU THUẾ SUẤT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU NĂM 2014
 
SONG NGỮ ANH – VIỆT
 
Ngày 15/11/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 164/2013/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 (Biểu thuế 2014). 
 
Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu - Import Export Tax 2014 (Song Ngữ)
 
 
 
 
Giá bìa : 550,000đ
 
 
 

download sách biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất

-BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI 2014 – MFN
 
BIỂU THUẾ CHI – LÊ 2014
 
-BIỂU THUẾ XNK ASEAN TRUNG QUỐC 2014 - ACFTA - CO FORM E
 
-BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ASEAN HÀN QUỐC 2014-AKFTA - CO FORM AK
 
-BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ASEAN 2014 - ATIGA CO FORM D
 
-BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ASEAN-NHẬT BẢN 2014 - AJCEP CO FORM AJ
 
-BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ASEAN -ẤN ĐỘ 2014- AIFTA CO FORM AI
 
-BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ASEAN -AUSTRALIA VÀ NEWZELAND - AANZFTA CO FORM AANZ
 
-BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - NHẬT BẢN - VJEPA - CO FORM VJ
 
-THUẾ VAT HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VAT 2014
 
 
cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 được nhà xuất bản Tài Chínhphát hành đây Tài liệu nghiệp vụ sử dụng cho cán bộ thuế, cán bộ Hải quan và tổ chức cá nhân có hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam,
- TT 65/2013/TT-BTC dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành.
- Thông tư số 38/2013/TT-BTC ngày 04/04/2013 do Bộ Tài chính ban hành sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
- Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 09/04/2013 của Bộ Tài chính tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit thuộc mã số 2847.00.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 
 
 
Giá bìa : 498,000đ
 
 
 
- Thông tư số 43/2013/TT-BTC Ngày ban hành 18/04/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
- Thông tư số 44/2013/TT-BTC ban hành 25/04/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản trong Biểu thuế xuất khẩu
- Thông tư số 71/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu
- Thông tư số 79/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Thuế NK Ưu đãi đặc biệt (Special preferential import duties) dành cho C/O form D, C/O form E, C/O form AK, C/O form AI, C/O form AANZ.
* C/O form VJ, C/O form AJ áp dụng đến năm 2014.
* Qui định về Quản lý Thuế áp dụng từ: 22/09/2013
* Thuế VAT theo Thông tư 65/2013/TT-BTC áp dụng từ 01/07/2013
* Cơ sở dữ liệu giá mới cho danh mục hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam áp dụng đến năm 2014
Thuế suất thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo cam kết trong ATIGA, ACFTA, AKFTA, AJCEP , VJEPA, AANZFTA, AIFTA.
Nội dung sách được bố trí như sau:

 

Bài viết liên quan

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ:.