thống kê sách
Biểu thuế xuất nhập khẩu

QUY ĐỊNH NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU - CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HS HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU MỚI NHẤT

>> nhập khẩu viên rửa bát finish alio
>> sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 bộ tài chính
Quy tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - Chú giải chi tiết mã HS hàng hóa xuất nhập khẩu mới nhất
 
Giá bìa: 800.000 đồng
Giá bán : 750.000 đồng
 
Để nắm vững những quy định về hàng hoá xuất nhập khẩu, tra cứu đúng mã hàng hoá theo mã HS của Tổ chức Hải quan thế giới ban hành, Nhà Xuất Bản Tài Chính chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị cuốn sách:
 
CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HS 8 số
Trong biểu thuế xuất nhập khẩu tổng hợp Việt Nam và
Quy định nghiệp vụ xuất nhập khẩu
(1 bộ gồm 2 tập)
 
 
 
 
 
Theo thông cáo báo chí của WCO, danh mục phân loại hàng hoá HS 2012 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2012. Điểm thay đổi lớn nhất của HS 2012 là mã số hàng hóa theo 8 chữ số (trýớc ðây là 10 chữ số) dẫn ðến số lýợng dòng thuế đã tăng 1.258 dòng so với danh mục AHTN 2007 và tăng 336 dòng thuế so với danh mục biểu thuế nhập khẩu ýu ðãi hiện hành của Việt Nam. Danh mục HS 2012 đưa ra các chuẩn mực phân loại 98% mặt hàng của thýõng mại quốc tế và là phiên bản sửa ðổi lần thứ 5 kể từ khi Danh mục HS ðýợc Hội ðồng WCO thông qua nãm 1983.
Thực hiêòn Nghị ðịnh thý quy ðịnh viêòc thực hiêòn Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2012; Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, XNB Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:
 
"CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HÓA HÀNG HÓA (HS) TRONG DANH MỤC HÀNG HÓA XNK VIỆT NAM
THAY ĐỔI 8 SỐ
(Song ngữ Việt – Anh)
QUY TẮC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 
 
 
 
Sách gồm những nội dung chính sau:
PHẦN I: HÝỚNG DẪN PHÂN LOẠI HÀNG HÓA TRONG DANH MỤC HÀNG HÓA XNK.
1.Công ýớc HS
2. Danh mục HS
3. Quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới;
PHẦN II: CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HÀNG HÓA HS TRONG DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT – NHẬP KHẨU VIỆT NAM
PHẦN III: CHÚ GIẢI Bổ SUNG (SEN) CỦA DANH MỤC THUẾ QUAN HÀI HÒA ASEAN (AHTN).
PHẦN IV: VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN.
Đây là cõ sở ðể: Xây dựng Biểu thuế ðối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và các hàng hoá khác có liên quan ðến hoạt ðộng xuất khẩu, nhập khẩu;. Thống kê nhà nýớc về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Phục vụ công tác quản lý nhà nýớc về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực thýõng mại và các lĩnh vực khác.
Sách dày 1000 trang, ( 2 tập) in ðẹp.
Giá phát hành toàn quốc 800.000ð/bộ/ 2 Cuốn (Có hóa ðõn)

 

 

Ngày 26/11/2013, tại kỳ họp thứ 3, khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Luật đấu thầu Luật số 43/2013/QH13. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. Những điểm mới cơ bản của Luật đấu thầu 2014 xoay quanh những vấn đề trọng tâm về ưu tiên phát triển nguồn lực, tạo cơ hội cho nhà thầu trong nước trúng thầu, ưu đãi đối với nhà thầu và hàng hóa sản xuất trong nước; đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đấu thầu, cụ thể hơn về các quy trình lựa chọn nhà thầu đối với từng trường hợp cụ thể; quy định rõ phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo từng lĩnh vực cụ thể; bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về thủ tục, phương pháp lựa chọn nhà đầu tư…Theo đó, những quy định của Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014.
Nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm đến công tác đấu thầu cập nhật những quy định mới trong Luật đấu thầu năm 2014; trình tự, thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; chỉ dẫn cách lập hồ sơ mời thầu trong các lĩnh vực; công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu thầu, đầu tư, xây dựng…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

Bài viết liên quan

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ:.