Thực hành kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính
 • Thực hành kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính

 • Giá bán:
  70,000 VNĐ
  Nhà xuất bản:
  Tài chính
  Tác giả:
  Bộ tài chính

Thực hành kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính

Thực hành kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính

Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế, sự hội nhập của chế độ kế toán Viêt Nam với các chuẩn mực kế toán quốc tế đã đánh dấu một bước phát triển đáng kể của kế toán Việt Nam. Từ khi bắt đầu xây dựng các chuẩn mực kế toán Việt Nam năm 1998, cho đến nay Bộ tài chính đã cho ra đời 26 chuẩn mực kế toán. Song song với sự ra đời của các chuẩn mực kế toán Việt Nam là một loạt các sự sửa đổi và xây dựng mới các nguyên tắc, phương pháp kế toán tương ứng.

Từ sau khi có Quyết định số 15/2006/QĐ/BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trương tng bộ tài chính, có thể nói chế độ kế toán Việt Nam đã được thay đổi căn bản.

thuc hanh ke toan hop nhat kinh doanh

thuc hanh ke toan hop nhat kinh doanh

Để cung cấp một số nội dung có tính tác nghiệp và thực hành về chuẩn mực trên, các tác giả đã biên soạn cuốn sách: “Thực hành kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính”.

Cuốn sách do TS Nguyễn Viết Tiến và PGS.TS Nguyễn Phú Giang, giảng viên Trường đại học Thương Mại biên soạn. Các tác giả đã cố gắng trên nhiều mặt để phục vụ bạn đọc  nhưng cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả hy vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ phía bạn đọc để cuốn sách được hoàn chính hơn.

Nội dung cuốn sách gồm các phần:

PHẦN 1: HỢP NHẤT KINH DOANH

PHẦN 2: HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính – TS Nguyễn Phú Giang

Xu hướng phát triển khách quan của các doanh nghiệp về quy mô đã dẫn đến sưu xuất hiện các mô hình doanh nghiệp sự công ty mẹ – công ty con và tập đoàn kinh tế. Các mô hình doanh nghiệp này được hình thành chủ yếu do quá trình hợp nhất doanh nghiệp.

Hợp nhất doanh nghiệp là quá trình chuyển hai doanh nghiệp riêng biệt thành một thực thể kinh tế bằng cách một doanh nghiệp hợp nhất  vào doanh nghiệp thứ hai hoặc nắm giữ quyền kiểm soát đối với tài sản thuần  và các hoạt động doanh nghiệp thứ hai.

ke toan hop nhat kinh doanh

Đây là một giao dịch rất phức tạp đòi hỏi phải hạch toán và phản ánh được giá trị tài sản thuần của tập đoàn sau khi hợp nhất và lợi ích ích cổ đông thiểu số nếu có.

Cuốn “kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính” do TS. Nguyễn Phú Giang biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc những kỹ năng kế toán cơ bản về hợp nhất kinh doanh và hợp nhất Báo cáo tài chính.  Với phần lý thuyết căn bản cùng với các bài tập để làm rõ các nội dung lý thuyết, tác giả hy vọng đáp ứng phần nào nhu cầu tìm hiểu của người đọc.

Nội dung cuốn sách gồm các chương như sau:

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỢP NHẤT KINH DOANH

CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT HỢP NHẤT KINH DOANH

CHƯƠNG 3: HỢP NHẤT KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 5: QUY TRÌNH HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 6: QUY TRÌNH HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM – SO SÁNH VỚI THẾ GIỚI

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG RẼ CỦA CÔNG TY MẸ

CHƯƠNG 9: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT SAU KHI HỢP NHẤT

Sách mới xuất bản