• Hà Nội
  0937 82 81 86 Hỗ trợ
 • Sài Gòn
  0924 914 918 Hỗ trợ
 • Bán hàng toàn quốc
  0935 983 988 Hỗ trợ

NHÀ NƯỚC

 • HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NĂM 2014 VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG, LẬP DỰ TOÁN THU – CHI TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
 • Để giúp các cơ quan, đơn vị, cán bộ Kiểm toán cập nhật và áp dụng kịp thời quy định mới nhất của Nhà nước về Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước; quy trình thanh tra, kiểm toán; lập, phân bổ dự toán ngân sách; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước;…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:
  “HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NĂM 2014
  VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG, LẬP DỰ TOÁN THU – CHI TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”
  Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
  Phần thứ nhất. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Nhà nước năm 2014;
  Phần thứ hai. Chuẩn mực ứng xử của cán bộ kiểm toán trong hoạt động và quan hệ xã hội;
  Phần thứ ba Hướng dẫn lập dự toán thu – chi, phân bổ ngân sách nhà nước năm 2014;
  Phần thứ tư. Quy chế kiểm soát chất lượng và kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2014;
  Phần thứ năm. Quy trình thanh tra, kiểm toán các chương trình mục tiêu, chuyên đề, dự án đầu tư;
  Phần thứ sáu. Quy định mới về quản lý tài chính công tại các cơ quan, đơn vị nhà nước;
  Phần thứ bảy. Các chính sách mới nhất về điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ kiểm toán nhà nước.
  Sách dày 450 trang, khổ 20×28
  Giá bìa 335.000 đồng/cuốn
  Trân trọng giới thiệu!

Sách mới xuất bản

bản quyền thuộc về:

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH:191/20 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội

CN NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH TẠI TP. HCM: Số 124 KP 9, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP HCM