• Hà Nội
  0937 82 81 86 Hỗ trợ
 • Sài Gòn
  0924 914 918 Hỗ trợ
 • Bán hàng toàn quốc
  0935 983 988 Hỗ trợ

THỊ TRẤN

 • QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG,THỊ TRẤN – GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP
 • Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn vững mạnh, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực tận tụy phục vụ nhân dân, có hiểu biết về pháp luật trong tiến trình cải cách nền hành chính quốc gia nhằm đáp ứng công cuộc xây dựng đất nước trong giai đoạn hội nhập là việc làm hết sức quan trọng trong công tác của Đảng và Nhà nước ta.

  Để đáp ứng những yêu cầu trên, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã không ngừng ban hành những quy định liên quan trực tiếp đến trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn về công tác tổ chức, hoạt động, chế độ tiền lương mới, các quy định về đào tạo, bồi dưỡng, trợ cấp lương hưu, quy định về văn hoá, giáo dục, thực hiện dân chủ ở cơ sở, quản lý tài chính, quyết toán kinh phí, quản lý đất đai, trật tự an toàn xã hội…… Cụ thể như sau: Văn bản hợp nhất số 02/TTHN-BNV ngày 03-10-2013 Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức; QĐ số 05/2014/QĐ-TTg ngày 15-01-2014 Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức; QĐ số 3159/QĐ-BTC ngày 18-12-2013 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động; TT số 24/2013/TT-BLĐTBXH ngày 17-10-2013 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; QĐ số 859/QĐ-BNV ngày 31-07-2013 Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015…

Sách mới xuất bản

bản quyền thuộc về:

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH:191/20 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội

CN NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH TẠI TP. HCM: Số 124 KP 9, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP HCM